۱۳۹۶-۰۶-۱۰

نقش ذهن در تمرین های ورزشی چیست؟

نقش ذهن ما در ورزش چیست دستیابی به تعادل روانی در ورزش که مستقیما با بدن سر و کار دارد مهم و ضروری است. در این صورت تمرین ها به طور طبیعی مؤثرتر می شود.
۱۳۹۶-۰۶-۰۵

تاثیر استرس بر پوست

تاثیر استرس بر پوست آنچنان زیر پوستی و مهم است که با کمی دقت و توجه می یابیم که تمامی زیبایی پوست ما تحت تاثیر استرس و تنش های زندگی است.
۱۳۹۶-۰۶-۰۳

اضطراب؛ و راه حل های طبیعی آن !

اضطراب، راهی است که بدن برای مقابله با یک عامل تهدید کننده بیرونی از خود بروز میدهد تا از این طریق بتواند از خود محافظت کند.
Buy now
Secured By miniOrange