۱۳۹۶-۰۳-۱۰

دوباره خودت رو بساز!

توی زندگی اگه بخوای فکر کنی به یه نقطه میرسی که به خودت میگی، دوباره خودت رو بساز! هیچ دقت کردین؛ به خودت میگی دوباره خودت رو بساز!
۱۳۹۶-۰۲-۰۹

چرا اومدی اینجا؟

عجیبه ادمها دست از تظاهر بردارند چون دست برداشتن از تظاهر ما رو مواجه میکنه با ترسهامون و تنفرهایی که هیچ وقت فرصت روبرو شدن باهاش رو به خودمون ندادیم
Buy now
Secured By miniOrange